Thông tin Liên hệ – Nhơn Hội New City mới nhất 2022

Thông tin liên hệ

 Địa chỉ: Số 16 Đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Động, TP Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Điện thoại: 0865673333

 Website: https://nhonhoinewcity.land/

 Gmail: [email protected]

Liên hệ ngay